Lâm Đồng: Festival hoa Đà Lạt diễn ra sớm hơn 1 ngày