Lâm Đồng: Dựng lại hiện trường vụ giết chủ nợ giấu xác phi tang