Lâm Đồng: Dinh I Đà Lạt chính thức đưa vào phục vụ du lịch