Lâm Đồng: Đình chỉ hoạt động 2 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân