Lâm Đồng: Dân khốn khổ vì cứ mưa là ngập nặng

13/0,510