Lâm Đồng: Đâm chết bạn hát karaoke, lãnh án 16 năm tù