Lâm Đồng: Công bố mẫu logo tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII