Lâm Đồng: Cỏ hồng Đà Lạt đẹp quyến rũ trở thành mục tiêu... đào trộm