Lâm Đồng: Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện công trình Khu quy hoạch dân cư 5B và Cầu vượt suối Cam Ly