Lâm Đồng chi 550 triệu đồng sửa chữa mặt đường đèo Mimosa