Lâm Đồng: Cháy dữ dội, hàng trăm tiểu thương hốt hoảng