Lâm Đồng: Cầu Đạ Long sẽ được đầu tư xây mới sau khi lũ cuốn trôi