Lâm Đồng: Cần xử lý 'ung nhọt' ở Tòa án huyện Lâm Hà