Lâm Đồng: Cận lễ 20/11, hoa tươi Đà Lạt tăng giá nhẹ