Lâm Đồng: Cần khắc phục tình trạng đường biến thành "sông" trên Quốc lộ 20