Lâm Đồng: Buộc khắc phục sai phạm, chấm dứt hợp đồng hợp tác đầu tư vụ xây hội trường sai phép