Lâm Đồng: Bị phạt vì đánh nhau, Phó giám đốc Trung tâm chính trị kêu oan