Lâm Đồng: Bắt giữ nhóm đối tượng trộm gốc hoa hồng cổ