Lâm Đồng: Bất an từ các điểm thu mua phế liệu không phép ở Đà Lạt