Lâm Đồng: Báo động tình trạng xuống cấp tại chung cư Mạc Đĩnh Chi, Đà Lạt