Lâm Đồng: Ba cá thể cầy vằn quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp cho kiểm lâm

12/0,482