Lâm Đồng: 6 tỷ đồng xây dựng tiểu cảnh hoa bên hồ Xuân Hương phục vụ Festival