Lâm Đồng: 5 ngày đấu trí căng thẳng với kẻ giết người hàng loạt