Lâm Đồng: 3 người chết, hàng trăm căn nhà tốc mái do bão

25/0,821