Làm ảo thuật quá vi diệu, 9X Bắc Giang được ví như "Zach King phiên bản Việt"