Lái xe thành... phó viện trưởng kiêm chủ tịch hội đồng khoa học: Bổ nhiệm bất thường