Lại Văn Sâm thán phục cậu bé 13 tuổi tính nhẩm với 'tốc độ ánh sáng'