Lại thêm người Trung Quốc trộm tiền của khách trên máy bay

17/0,336