Lại thêm một thương vụ bí ẩn của thương lái Trung Quốc