Lại phát hiện thực phẩm giảm cân chứa chất cấm đe doạ tim mạch