Lai lịch bí ẩn của "dị nhân" khổng lồ cao hơn 2m ở miền Tây