Lại gia hạn tháo dỡ các công trình 'phù phép' trong khuôn viên biệt thự cổ ở Đà Lạt