Lai Châu nỗ lực tìm kiếm 7 nạn nhân còn mất tích do mưa lũ