Lai Châu nỗ lực khắc phục mưa lũ, tìm kiếm người mất tích