Lạ mà hay: Lão nông miền Tây nuôi hàng trăm con rùa 'khủng'