Lạ lùng kẻ giết người tình tự tử gần chục lần không chết