Kỷ luật chủ tịch xã 'tiếp' nữ công dân trong nhà nghỉ