Kỳ lạ: Trồng rau trên cột nhựa, vườn cây mọc nghiêng trên lưng trời