Kỳ lạ cây chuối trổ buồng 'khủng' dài gần 2m, hơn 200 nải