Ký hợp đồng mua nhà bao lâu thì được sang tên sổ đỏ?