Kỳ Duyên "chất lừ" với váy xẻ cao, lái xế 2,5 tỷ đi thử đồ