Kon Tum:Làm rõ việc vận chuyển gần 85 m3 gỗ không có trong hồ sơ