Kon Tum: Xuất hiện nhiều loại sâu bệnh hại cây trồng