Kon Tum: Xử lý đối tượng chuyên quậy phá, trộm cắp vặt