Kon Tum: Vỉa hè, lòng đường đã thông thoáng hơn sau hai tuần lập lại trật tự đô thị