Kon Tum: Tình trạng giết người thân xuất phát từ nguyên nhân xã hội