Kon Tum: Tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở tắc đường