Kon Tum: Thi công đường, làm nứt hơn 700 nhà dân

12/0,896