Kon Tum: Tạm thời cấm tất cả các loại xe ô tô đi qua đèo Văn Rơi cũ để sửa chữa