Kon Tum: Sau hai lần thẩm phán vắng mặt, tòa lại hoãn xử